Godziny otwarcia Hali:
Pon-Sob: 08.00 - 21.00
Niedziela: 09.00 - 18.00

Godziny otwarcia
Sklepu Rybnego:
Pon-Pią: 09.30 - 18.30
Sobota: 08.00 - 16.00
Niedziela: nieczynne
 » Informacje i dane kontaktowe


Hala Wola Sp.z o.o.

ul. Człuchowska 25
01-360 Warszawa

 

KONTO:

BANK PEKAO S.A.
60 1240 6003 1111 0010 3659 3775

 

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000362301
NIP: 522-295-83-96
Kapitał zakładowy w kwocie 800 850,00zł

 

 

TELEFONY:

(022) 664-73-11
(022) 665-20-91

 

 

FAX:

(022) 665-20-60

 

ADRESY E-MAIL :

Sekretariat sekretariat@halawola.com.pl
Marketing marketing@halawola.com.pl
Kadry j.drazyk@halawola.com.pl

ZARZĄD:

 

Prezes zarządu
Anatol Świeżak

tel. 665-20-91

 

Członek zarządu
Łucja Skiba
tel. 664-73-11 wew. 110

 

Członek zarzadu
Urszula Kaska

tel. 664-73-11 wew. 137

 

 

RADA NADZORCZA:

 

Małgorzata Król
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Elżbieta Szpetkowska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Karol Jabłoński
Członek Prezydium

Krystyna Goławska
Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Kotlińska
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Maliński
Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Zielińska
Członek Rady Nadzorczej

 

Copyright © 2010 FLASH STUDIO.

UPSTAIRSBLUE