Z myślą o naszych Klientach, stworzyliśmy Kartę Klienta Eleganza. Z nią zakupy staną się jeszcze bardziej przyjemne.
Karta upoważnia do specjalnych  promocji przez cały rok!  Kartę otrzymuje się bezpłatnie. Wystarczy dokonać dowolnego zakupu z kolekcji Eleganza.

Regulamin Karty Klienta Eleganza Salonu Eleganza
w Hali Wola Sp. z o. o. w Warszawie

 

  1. Karta Klienta Eleganza, wydawana jest wyłącznie Klientom, którzy przystąpili do Programu lojalnościowego „Zakupy do Woli” w Hali Wola Sp. z o. o. na zasadach opisanych w Regulaminie Programu Promocji Lojalnościowej „Zakupy do Woli”.
  2. Karta Klienta Eleganza nie jest kartą imienną i stanowi jedynie dodatkową korzyść (bonus) dla Uczestników Programu Lojalnościowego. Karta nie jest wykorzystywana do zbierania punktów w programie.
  3. Korzyścią posiadania Karty Klienta Eleganza jest upoważnienie do korzystania z akcji promocyjnych organizowanych dla posiadaczy Karty Klienta w Salonie Eleganza w Hali Wola Sp. z o. o.
  4. Zasady akcji promocyjnych wymienionych w pkt. 3 każdorazowo regulowane będą przez odrębne regulaminy  przygotowywane dla tych akcji.
  5. Karta Klienta Eleganza jest ważna wyłącznie razem z kartą programu lojalnościowego, tzn. klient może wziąć udział w akcji promocyjnej dedykowanej Klientom Salonu Eleganza poprzez okazanie Karty Klienta Eleganza w trakcie transakcji zakupu realizowanej z wykorzystaniem karty programu lojalnościowego.
  6. Karta wydawana jest bezterminowo, aczkolwiek w przypadku rezygnacji klienta z udziału w programie lojalnościowym Karta Klienta Eleganza traci ważność, gdyż nie może być wykorzystywana samodzielnie bez karty programu lojalnościowego.
  7. Karta Klienta Eleganza nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
  8. W przypadku zgubienia/zniszczenia karty klient może otrzymać nieodpłatnie nową kartę po okazaniu karty programu lojalnościowego.